menu link new information profile card washi works works exhibition2010 exhibition2012 mimiya -tsuji
works
  オブジェ            
 
  オブジェ6点 オブジェ9点 オブジェ8点 サボテン4点 ツリー2種類 ツリー2種類 プレゼント
               
 
  鳥3ペア ミニチェア6点 ひな人形 門松&しめ縄 tree ポール 平面オブジェ


line

お問い合わせ mimiya3@gmail.com まで